Vila E – Epirada

Complex Planet 5 Villa 5 Vila E – Epirada

Shtëpi dyshe me dy hyrje dhe dy kate, secila prej tyre ka oborrin dhe gjelbërimin vetanak dhe vendparkimet vetanake të jashtme.

Edhe pse hapësira në metër katror më të vogla se shtëpitë tjera në kompleks, megjithatë është organizuar mirë në ndarje të dhomave duke krijuar një hapësirë të bollshme dhe me komoditet për një familje disa anëtarëshe në njërën shtëpi E dhe e njëjta vlen edhe për tjetrën shtëpi E në krah.

Planи