PARTNERËT

Complex Planet 5 Partnerët

‘Blero-Fix’ është kompani ndërtimore e themeluar që nga viti 2013, me kapital vetanak, me pronar Samet Misimi. Fillimet e para të veprimtarisë së vetë ‘Blero-Fix’ I ka filluar që nga viti 2002 dhe gradualisht është zhvilluar dhe profesionalizuar. Me një përvojë dhe staf të kualifikuar, renditet si një ndër kompanitë më të suksesshme në vend. Kjo kompani tani numëron gjithsej 300 punëtorë dhe staf profesional dhe, pas vetes ka disa objekte të ndërtuara siç janë rreth 30 ndërtesa dhe afër 350 shtëpi si dhe ndërtimin e 5 urave në autostradën Kërçovë-Strugë. Kompania, ka edhe depon e saj të mallrave ndërtimorë që e shfrytëzon për logjistik gjatë ndërtimit dhe mjete të punës. Tani investitor në ‘Kompleksin Planet’.

‘Valmir-Kompani’, fillimet e saja I ka në Itali, ku pronari Xhemil Shabani, në vitin 94 emigron në Itali së bashku me vëllaun Ilmi Shabni, ku atje në vitin 2002 e hapën kompaninë ‘Sabani Costruzioni’. Kjo kompani ka bashkëpunuar me një kompani Internacionale në Firencë të Salvatore Feragamo. Me një përvojë dhe staf të kualifikuar, renditet si një ndër kompanitë më të suksesshme në Itali. Në vitin 2015, Xhemil Shabani, kthehet në vendlindje dhe hapë kompaninë ‘Valmir-Kompani’, ku fillimisht veprimtarinë e zhvillon në importin e plakave të qeramikës nga Italia dhe më pas edhe në ndërtimtari. Në Itali aktualisht kompania ‘Sabani Costruzioni’, drejtohet nga Ilmi Shabani dhe ka 40 punëtor, ndërsa ‘Valmir-Kompani’ në Maqedoni 50 punëtor. Tani investitor në ‘Kompleksin Planet’.