ПАРТНЕРИ

Complex Planet 5 Партнери

‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 год. која постепено се доградувала и се професионализирала. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од по успешните компании во земјава. Оваа компанија денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар, и позади себе има голем број на градежни објекти од околу 30 згради и околу 350 индивидуални куќи како и градбата на 5 мостови на делницата Кичево-Струга. Компанијата има и свое депо со градежни материјали кое го користи како логистика при градење. Во моментот коинвеститори во “Complex Planet”.