ПАРТНЕРИ

Complex Planet 5 Партнери

‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 год. која постепено се доградувала и се професионализирала. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од по успешните компании во земјава. Оваа компанија денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар, и позади себе има голем број на градежни објекти од околу 30 згради и околу 350 индивидуални куќи како и градбата на 5 мостови на делницата Кичево-Струга. Компанијата има и свое депо со градежни материјали кое го користи како логистика при градење. Во моментот коинвеститори во “Complex Planet”.

‘Valmir-Kompani’, неговите почетоци ги има во Италија каде сопственикот Џемил Шабани во 1994 год. емигрира заедно со неговиот брат Илми Шабани, каде заедно дваицата во 2002 год. ја основаат компаниата ‘Sabani Costruzioni’. Оваа компаниа има соработувано со познатата меѓународно компаниа во Фиренца на Салваторе Фергамо. Со големо искуство и квалификуван стаф, се брои како една од најуспешните компании во Италиа. Во 2015 год. Џемил Шабани се врака во родниот крај и ја оформува компанијата ‘Valmir-Kompani’, каде првична дејност е увоз на керамички плочи од Италија а потоа и градежништво. Во Италиа компанијата ‘Sabani Costruzioni’ ја води Илми Шабани со над 40 вработени, додека ‘Valmir-Kompani’ во Македонија со над 50 вработени. Во моментот коинвеститори во “Complex Planet”