ЗА НАС

Complex Planet 5 За нас

ЗА COMPLEX PLANET

Ако барате населба која се наоѓа меѓу зеленилото, градините и парковите каде што можете да прошетате за да станете едно со природата, или каде што вашите деца можат да играат и да се забавуваат, тогаш, Complex Planet ви нуди рекреативни места и зелени површи ни за да можат жителите да уживаат во целосното искуство на живеење близу до природата. Ние потенциравме на грижата и зачувувањето без да се наруши постојното зеленило на оваа област распространета на над 15 Hа, во неправилна форма, што дава можност за поделба на населбата на три дела глатко поврзани едни со други.

Местоположбата на оваа населба е карактеристична, бидејќи се наоѓа помеѓу двете најголеми реки како што се реката Вардар од едната страна и реката Треска од другата. Ветровите што ќе дуваат во овој дел ќе го направат местото посвежо во текот на летните денови, а да не зборуваме за чистиот воздух што ќе го вдишуваат жителите и сонцето кое ќе не придружува во текот на денот од изгревање на сонцето до зајди сонце.

ТИМСКА ВРЕДНОСТ

Тимот на Комплекс Планет (Complex Planet), од почетокот има во своите редови екипирано професионалци кои со децении ја работат оваа работа со посветеност и љубов, почнувајки од архитектот, потоа урбаното планирање од страна на градеќниот инжињер, геодетот и двајцата познати во регионот и пошироко.
Исто така се работи за две градежни компании кои се погрижат за изградбата на целата населба. Компании кои граделе со години наназад во земјава и во странство како во Италија, кои до сега со успешност ги завршиле сите градби за кои се обврзале со почитување на сите атрибути што им се доделени на тие објекти.

СТРАТЕГИЈА, МИСИЈА, ВИЗИЈА

Со предходно планирање, редовна организација, заедно со тимот, со многу работа и посветеност, без замор, креиравме стратегија со која од идејата стигнуваме до реализација на проектот, токму за да се донесе нов животен дух, со високи стандарди.
Да се воведе нова култура на живот за новите генерации, така што тие ќе продолжат да ја негуваат во иднина.
Најбрза и што покомплетна реализација на проектот, со сите атрибути, за во иднина да продолжиме со нови чекори и енергии.